Courses 
PVP 1. ročThis course requires an enrolment keyInformation
programové vybavenie 1 ročník LičkováThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Prieskumy, analýzy a hodnotenieThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Základy práce s programom SprutCam. Aktivita 3.1 This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Modelovanie, tvorba výkresovej dokumentácie a generovanie NC kódu pre frézovanie. Aktivita 3.1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Modelovanie, tvorba výkresovej dokumentácie a generovanie NC kódu pre sústruženie. Aktivita 3.1This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Informatika 2. ročník - Grafické systémyThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Informatika 1. ročník WORDThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
InformatikaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
PROGRAMOVANIE NCThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
MechanikaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
PraxThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Ruský jazykThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Strojárska technológia 1.ročníkThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Technické kreslenieThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation