Kurz uzavretý. Originály materiálov na požiadanie poskytne RNDr. Anna Zubáková.