Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Course categories


Available Courses

This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
This course allows guest users to enter  
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
učivo a zadania
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Opakovanie maturita
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Študenti tu nájdu témy učiva informatika 1. ročníka trojročného odboru
Kurz Odborný výcvik - hostinský, hostinská- autorka, majsterka OV Mišániová
Základy elektrotechniuky - praktické cvičenia - návody
Stručný návod pre tvorcov kurzu.
Kurz zameraný na odborný výcvik počítačových sietí.
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz angličtiny
Kurz zameraný na tvorbu výkresovej dokumentácie
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz je určený pre odbor technik v strojárstve, zameranie dopravné zariadeia
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Kurz zameraný na biológiu.
Tu nájdete prezentácie a materiály využívané na hodinách chémie
Vytváranie tabuliek a grafov.
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu nájdete materiály používané na hodinách dejepisu a občianskej náuky.
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Šablóny listov pre ADK
Kurz ponúka gramatické cvičenia pre rôzne jazykové úrovne.

Tu nájdete prezentácie a materiály používané na hodine ekológie.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz umožní žiakom pochopiť základy ekonomiky

Vybrané kapitoly z ekonomiky pre 2. ročník
Kurz je zameraný na precvičenie gramatických útvarov preberaných na hodinách anglického jazyka.
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Excel
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
V kurze sú uvedené možnosti praktických aplikácií teoretických poznatkov získaných pri vyučovaní fyziky, zaujímavosti z oblasti vedy a techniky,referáty na témy súvisiace s preberanou látkou v jednotlivých ročníkoch. Kurz obsahuje okrem príspevkov žiakov a tvorcu kurzu aj materiály z odbornej a populárno-vedeckej literatúry, prípadne vhodných internetových stránok ktoré tvoria podklady pre ďalšiu prácu žiakov v rámci vyučovania fyziky v 1. aj 2. ročníku SPŠ.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
V rámci kurzu sú žiakom poskytované materiály vzťahujúce sa na učivo prvého ročníka SPŠ vo forme prezentácií;vytvorených v programe Microsoft PowerPoint 2002, zadania fyzikálnych úloh, teoretické analýzy a návody pracovných postupov aplikovaných na cvičeniach, testy a iné študijné materiály - podľa aktuálnych potrieb vyučovania fyziky v uvedenom ročníku.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
V rámci kurzu sú žiakom poskytované materiály vzťahujúce sa na učivo druhého ročníka SPŠ vo forme prezentácií vytvorených v programe Microsoft PowerPoint 2002,teoretické analýzy a návody pracovných postupov aplikovaných na cvičeniach, zadania fyzikálnych úloh, testy a iné študijné materiály - podľa aktuálnych potrieb vyučovania fyziky v uvedenom ročníku. Kurz je v štádiu tvorby, jednotlivé jeho časti sú priebežne dopĺňané a inovované.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
Tu nájdete prezentácie a materiály využívané na hodinách informatiky.
Informatika - strojár - grafické systémy
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu nájdete materiály používané na hodinách matematiky a fyziky.
Prihlasovací kľúč si vyžiadajte osobne alebo napíšte email na janka.hazakova@gmail.com
Matematika určená pre žiakov bez rozdielu ročníka - výukové programy, tutoriály, riešené úlohy z jednotlivých kapitol stredoškolskej matematiky a rôzne zaujímavosti.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz je určený pre žiakov 4.ročníka,ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka.
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu nájdete materály používané v ekonomických predmetoch.
Tu nájdete materiály používané na odborných predmetoch strojárskych.
Tu nájdete materiály využívané pri výučbe drevárskych predmetov.
Odborný výcvik Hardware 1. ročník
Odborný výcvik Hardware 1. ročník 2.ročník
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Počítačové siete
KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková
Kurz je zameraný na tvorbu prezentácií
Obsahuje práce vytvorené žiakmi SOU
Pokyny k odbornej praxi
Pokyny na vypracovanie Správy z praxe
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz je zameraný na programovanie v pascale
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Algoritmizácia a programovanie
Programovanie v C++
Tu nájdete texty a prezentácie využívané na hodinách ruského jazyka
tento kurz je určený pre žiakov 4. ročníka ,ktorí chcú maturovať z ruského jazyka.
Tu nájdete materiály používané na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Konštrukcia automobilov
Zadania cvičení pre druhý ročník
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
technológia pre prvákov
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz zameraný na techniku prevádzky
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tento kurz bude slúžiť na to, aby sa žiak naučil účtovať.
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz zameraný na základy elektrotechniky
Prebraté učivá 1.KN
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Práca s CAM systémom SprutCam
Postup práce v programe SolidWorks a Sprutcam pri sústružení
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz zameraný na informatiku
Základy programovania NC strojov
Kurz zameraný na mechaniku.
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Kurz zameraný na odbornú prax
Kurz zamerany na ruský jazyk
Kurz zameraný na strojársku technológiu pre 1. ročník
Kurz zameraný na technické kreslenie
Etická výchova
Matematika
1. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná a športová výchova
Kurz uzavretý. Originály materiálov na požiadanie poskytne RNDr. Anna Zubáková.